نورپردازی و روشنایی

درجه حفاظت یا IP

درجه حفاظت چراغ های LED ال ای دی , و سایر تجهیزات الکتریکی شبیه به هم بوده و این نشان دهنده ضریب نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی میشود.

کلمه IP برگرفته شده از Ingress Protection  میباشد که در کنار دو حرق I و p اعداد دو رقمی و یا گاها سه رقمی نیز استفاده میشود.

رقم اول کنارIP مشخصه حفاظت چراغ ال ای دی LED در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

رقم دوم کنار IP مشخصه درجه حفاظت چراغ ال ای دی LED در برابر نفوذ آب میباشد.

رقم سوم مشخصه درجه حفاظت چراغ ال ای دی LED در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.

ار قام اول کنار کلمه IP نشان دهنده موارد زیر میباشند:

عدد ۰ : حفاظت نشده

عدد ۱ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۵۰ میلیمتر

عدد ۲ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱۲ میلیمتر

عدد ۳ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۲٫۵ میلیمتر

عدد ۴ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱ میلیمتر

عدد ۵ : حفاظت در برابر گرد و غبار

عدد ۶ : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار

ارقام دوم کنار کلمه IP نشان دهنده این موارد میباشند:

عدد ۰ : حفاظت نشده

عدد ۱ : حفاظت شده در برابر ریزش  آب به صورت عمود

عدد ۲ : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه ۱۵ درجه

عدد ۳ : حفاظت شده در برابرریزش آب تا زاویه ۶۰ درجه

عدد ۴ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب از همه جهات

عدد ۵ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب به صورت جت

عدد ۶ : حفاظت شده در برابر امواج دریا

عدد ۷ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب تا ۱ متر

عدد ۸ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب در هر شرایطی

رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.

عدد ۰ : حفاظت نشده

عدد ۱ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۲۲۵ ژولی

عدد ۲ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۳۷۵ ژولی

عدد ۳ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۰٫۵ ژولی

عدد ۴ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۲ ژولی

عدد ۵ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۶ ژولی

عدد ۶ : حفاظت شده در برابر یک ضربه ۲۰ ژولی

در انتها به شما پیشنهاد می کنم مقال راهنمای خرید لامپ ال ای دی را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.