ملاحظات ایمنی انواع لامپ

ملاحظات ایمنی انواع لامپ و محصولات روشنایی

پایان عمر لامپ‌های کم‌مصرف با بروز تغییراتی مانند سیاه شدن، صدای خاص، تغییر رنگ پایه همراه است. بهتر است بعد از مشاهده نخستین نشانه‌های...

ادامه مطلب